Close

Retail bankarstvo – Uloga Branch Manager-a

Sistemsko podizanje znanja na individualnom i institucionalnom nivou

Program predstavlja sveobuhvatan pristup unapređenju veština i znanja potrebnih za obavljanje funkcije direktora ekspoziture. Različit poslovni background, nivo edukacije i iskustva Branch Manager-a su faktori koji utiču na razumevanje ukupne aktivnosti i sopstvene uloge u korporativnom okruženju što nužno doprinosi kvalitetu poslovnih rezultata, kao i kvalitetu performansi.

Cilj programa je da kroz celovit pristup setu aktivnosti podignu na jedan viši nivo kompetencije učesnika u kontekstu njihovog znanja i razumevanja čitavog poslovnog procesa. Detaljno analiziramo pojedinačne aktivnosti direktora ekspoziture, s ciljem postizanja visokog nivoa performansi prilikom obavljanja svakodnevnog posla.

Individualni ciljevi sistemske edukacije

Sistemska edukacija doprinosi suštinskom podizanju nivoa znanja i veština kod pojedinca pre svega kroz sveobuhvatno prezentovanje uloge direktora ekspoziture, ali i kroz konkretne empirijske primere dnevnih aktivnosti.

Istovremeno, učesnik stiče znanja i u oblastima u kojima nije usko specijalizovan, a koja će mu omogućiti drugačiju perspektivu, ukazati na nove vrednosti i na kraju dati celovit pristup sopstvenim zaduženjima.

Institucionalni ciljevi sistemske edukacije

Ključni cilj je podizanje nivoa svesti o sopstvenoj ulozi i razumevanju okruženja u kome posluje direktor ekspoziture. Postizanje ujednačenog nivoa znanja i veština utiču na jednostavnije i kvalitetnije obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Sa druge strane, razumevanje okruženja i promišljanje raspoloživih informacija su preduslovi za rast nivoa svesti o sopstvenom doprinosu zajedničkom rezultatu i uspehu u korporativnom sistemu.

Povratak na vrh stranice