Close

Aleksandar Vasilski

Direktor Valor Akademije

Tokom svog rada u bankarskom sektoru, susretao sam se sa različitim izazovima u radu sa privredom. Oni najzahtevniji su proizilazili iz niske transaprentnosti poslovanja klijenata, ograničenih informacija i planova koji su najčešće bili kratkoročni, dnevni, bez jasne strategije i vizije.

Sada kada radim u privredi imam izazove u radu sa bankama. Razlozi za to su netransparentnost i velika nepredvidivost. Često se dešava da banke kreditiraju svoje klijente ozbiljnim finansijskim sredstvima i odličnim uslovima, a zapravo nemaju strategiju za razvoj i održivost te saradnje.

Zajednički imenilac, proistekao iz različitih tipova iskustava, je nedostatak transparetnosti i dugoročnog poslovnog plana. Upravo tu je i koncentracija najvećeg rizika.

Imao sam klijente u banci kojima je transparentost bila na visokom nivou praćena kontinuiranim i konzistentnim izveštavanjem. Za te klijente je stretegija takođe bila jasno definisana i znali smo u kom pravcu ide razvoj, čak i onda kada nije išlo po planu. To je bio kreditni rizik koji nije uvek bio mali, ali je njime bilo jednostavno i lako upravljati, drugim rečima, taj rizik je bio predvidiv.

Upravo u toj tržišnoj niši ja sam pronašao svoju inspiraciju. Misija definisanja dugoročnih poslovnih modela, implementacija istih, a zatim i konzistentnost i njihovo praćenje predstavljaju za mene novu motivaciju.

Biografija

Aleksandar Vasilski je diplomirao 2004. godine na fakultetu Grenoble Graduate Schoole of Business. Bankarstvom je počeo da se bavi u Raiffeisen banci a zatim prelazi u Erste banku gde je 7 godina proveo na funkciji Direktora Direkcije upravljanja rizicima pravnih lica. Juna 2013. godine osnovao je Valor Group doo, kompaniju koje se bavi pružanjem finansijskih usluga i usluga profesionalne edukacije za finansijski sektor i privredu.

Povratak na vrh stranice