Close

Aleksandra Radić

Član Upravnog odbora, CRO
Sparkasse Bank Makedonija ad Skopje

Razmišljajući o faktorima uspeha u bilo kojoj sferi života, pojmovi odgovornost, posvećenost i angažman su, po mom mišljenju, ključ uspeha. Zašto? Odgovor je vrlo jednostavan:  zato što navode na akciju vođenu emocijama. Iako mozda čudno zvuči da osoba koja se više od decenije bavi upravljanjem rizicima priča o emocijama,  ja verujem da su one te koje pokreću svet i prave razliku – kako u poslu, tako i u privatnom životu.

Primena ovih pojmova u domenu bankarstva se, mojim rečnikom, može definisati kao odgovorno bankarstvo. Odgovoran bankar je finansijski medijator između onih koji imaju viška i onih koji imaju manjka, čija je uloga da štiti i one koji imaju viška i one koji imaju manjka, ali i sebe samog, i to tako što uzima aktivno učešće u ovom odnosu, i uspešno upravlja rizikom koji može da predvidi i da razume. Ta vrsta bankarstva se može uporediti sa mrežnim organizacijama kod kojih mora postojati poverenje, deljenje znanja, angažman svih i opšti osećaj odgovornosti za sve definisano. A u takvoj sredini svi ostvaruju dobit za sebe, imaju osećaj odgovornosti i spremni su da proaktivno deluju. Verujem da sve ovo ne zvuči utopistički i da odgovorno bankarstvo može da stvara nove vrednosti.

Rečnik ključnih pojmova

Angažman – učestvovanje, davanje, uzimanje, deljenje, akcija, ostvarenje rezultata

Odgovornost – posvećenost, svesnost, obaveza, zadatak, kontrola, moć, autoritet, prihvatanje posledica

Biografija

Aleksandra Radić je diplomirala 1998. godine na Fakultetu za menadžment Univerziteta Braća Karić, nakon čega je završila MBA studije u Sjedinjenim Američkim Državama na Joseph M. Katz Graduate School of Business, na Univerziteteu u Pitsburgu.

Radi u bankarstvu već 14 godina. Svoju karijeru je otpočela u Zepter banci, sarađujuci sa KFW-om i EIB-om na poslovima promocije kreditiranja malih i srednjih preduzeća,  nakon čega je 4 godine radila u Volksbanci, razvijajući funkciju upravljanja rizicima. Od 2007. godine radi u Erste Grupaciji. Bila je direktor Sektora za upravljanje rizicima u Erste banci Srbija, gde je postavila, razvila i upravljala sveobuhvatnim i savremenim sektorom za upravljanje rizicima odgovornim kako za transakcioni kreditni rizik tako i za strateške rizike i upravljanje rizičnim i spornim plasmanima. U oktobru 2011. se pridružila top menadžment timu Sparkasse Banke Makedonija, kao član Izvršnog odbora i CRO. Ima obimno iskustvo u proceni i upravljanju svih vrsta rizika.

Povratak na vrh stranice