Close

Aleksandra Vasin

Direktor Sektora rizika u poslovanju sa stanovništvom
Credit Agricole Srbija

Održati zadovoljavajući nivo plasmana uz adekvatnu procenu kreditnog rizika i efikasnost u reagovanju na promene na tržištu uzrokovane makroekonomskim faktorima, ključni su izazovi upravljanja kreditnim rizikom u svim segmentima, a naročito kod kreditiranja stanovništva.

Kreditiranje stanovništva zahteva potpuno drugačiji pristup u upravljanju rizikom budući da se radi o masovnoj produkciji gde detaljna analiza pojedinačnog zahteva predstavlja “luksuz” koji možemo priuštiti samo kada su u pitanju, recimo, stambeni krediti ili neki nestandardni kreditni zahtevi za velike klijente Banke. Kako kod fizičkih lica nemamo Bilans uspeha i Bilans stanja u klasičnom pojmovnom smislu, izazov adekvatne ocene kreditne sposobnosti je veliki, jer se mora doneti odluka na bazi ograničenih, često deklarativnih i teško proverljivih podataka. A kada znate da se ta odluka mora doneti u “roku od 15 minuta”, kako se često čuje i vidi u oglasima banaka na tržištu, pri čemu prihvatljivi rizik mora biti na minimalnom nivou, onda se taj izazov graniči sa rubrikom “verovali ili ne”.

Naravno da je moguće kreirati kreditnu politiku na način kojim se ispunjavaju pomenuti zahtevi tržišta i banke, a da bi se to i realizovalo osnovni preduslov je objektivno sagledavanje postojećeg portfolija banke. Na koji način uraditi analizu portfolia i kako odabrati baš one kriterijume koji razdvajaju “dobre” od “loših” platiša, a pri tome izbeći upadanje u “zamku” subjektivnosti ili opštosti je ključni faktor uspeha kreditne politike za stanovništvo.

Procena kreditnog rizika za stanovništvo je ono čime se bavim i što mi, pored svih izazova – ili baš zbog njih - predstavlja zadovoljstvo. Činjenica da ste konstantno upućeni na nove metode, alate i saznanja uopšte, čini ovaj posao veoma zanimljivim a kako su tu uvek i iznenađujući primeri iz prakse, nema rizika od padanja u kolotečinu. Sve ovo, i još mnogo više, uticalo je na odluku da se posvetim ovom segmentu poslovanja i pronađem pravu formulu odnosa kreditnog rizika i obima plasmana.

Biografija

Završila je Ekonomski fakultet u Beogradu. U bankarstvu radi 10 godina, od toga 7 godina na rukovodećim funkcijama u Diviziji rizika u Crédit Agricole Srbija Banci. Bila je rukovodilac kreditne kontrole i administracije, zadužena i za usklađivanje internih akata kojima se reguliše proces klasifikacije portfolija banke sa regulativom. Trenutno je zaposlena na poziciji rukovodioca Sektora rizika u poslovanju sa stanovništvom u Credit Agricole Srbija Banci.

Povratak na vrh stranice