Close

Aleksandra Ž. Mirosavljević

Direktor funkcije problematičnih plasmana, Vojvođanska banka-NBG Grupa

Aleksandra Ž. Mirosavljević, diplomirani pravnik, diplomirala na Pravnom fakuletu u Beogradu i na istom fakltetu, nakon položenog specijalističkog ispita stekla zvanje Specijaliste za ugovore u međunarodnoj trgovini. Od septembra 1992. do oktobra 2009. radila u bankarskom sistemu i to od juna 2001. u Raiffeisen banci na poslovima uspostavljanja i rukovođenja pravnom službom, Compliance službom i službom za rešavanje problematičnih kredita. Tokom svoje dosadašnje karijere prisustvovala je internacionalnim seminarima iz oblasti pregovaranja u ugovorima iz privrede, naplate duga, usklađenosti propisa, mnogim menadžerskim seminarima, kao i  dvosemestralnom seminaru „Bankarsko pravo“ u organizaciji Udruženja banaka i Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Nakon trogodišnjeg advokatskog iskustva sa fokusom, od novembra 2012 godine radi u Vojvođanskoj banci kao direktor Funkcije problematičnih plasmana. Od februara 2010. godine uvršćena je u red predavača na Akademiji za bankarstvo i finansije. 

Povratak na vrh stranice