Close

Antonija Perković Prpa

Konsultant

Kad sam početkom 2002. godine čula za pojam Basel II, satima sam tražila na internetu objašnjenje koje ne bi bilo turistički tekst o gradu Baselu. Nisam ni slutila da će dvanaest godina kasnije iza mene biti na tisuće obrađenih stranica regulative, na stotine projektnih sastanaka, desetine sastanaka s regulatorima... Mi pioniri rizika, koji smo sve ovo prolazili kad i najnapredniji bankarski sustavi, danas na to gledamo sa zadovoljstvom i ponosom.

Strateško upravljanje rizicima ponekad je i nezahvalna uloga, jer predstavlja produženu ruku supervizora u svakodnevnom upravljanju rizicima. Važan korak je napravljen u bankarskom sektoru da bi upravljanje bankama evoluiralo iz čisto profitno orijentiranog na ono orijentirano i na rizike, te da se prihvati činjenica da upravljanje rizicima na dugi rok zapravo predstavlja i upravljanje profitom.

Upravljanje rizicima ujedinilo je moju ljubav prema analizama koju sam brusila rješavajući mnoge inženjerske zadatke na prvom fakultetu i ljubav prema financijama zbog koje sam i upisala drugi fakultet. Prenoseći svoje znanje i iskustvo na mnoge ljude kroz sve ove godine, shvatila sam da je to treće područje u kojem se nalazim, stoga sam danas konzultant i trener u području bankarstva i financija.

Biografija 

Antonija Perković Prpa 1996. je diplomirala na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a nakon toga je diplomirala i na Ekonomskom fakultetu istog sveučilišta. Profesionalnu karijeru započela je u sektorima informatike i organizacije u Privrednoj banci Zagreb.

Strateškim upravljanjem rizicima očine da se bavi 2001. u Volksbanci, izgrađujući Sektor upravljanja rizicima/kontrole rizika od samih početaka. Ubrzo postaje i direktor sektora i razvija se kao ekspert za područje Basel regulative. Inicijator je Odbora za upravljanje rizicima u Hrvatskom udruženju banaka koji je aktivan partner Hrvatskoj narodnoj banci u pitanjima regulative vezane uz upravljanje rizicima.

Od 2011. godine radi kao samostalni konsultant u oblasti finansija i bankarstva, sa naglaskom na oblast upravljanja rizicima.

Povratak na vrh stranice