Close

Priprema za polaganje CFA Level I ispita

Novi format programa

Od sada, gde god da se nalazite, možete pohađati Pripremu za polaganje CFA Level I ispita ONLINE. Radimo na platformi Webex Cisco koja pruža izuzetan kvalitet konekcije, interakciju i mnoge opcije koje obezbeđuju interaktivnost i dinamiku. Tokom online predavanja učestvujete u radu, imate mogućnost da postavljate pitanja, dajete odgovore, diskutujete baš kao i tokom uobičajenih predavanja.

Priprema se odvija svake subote u trajanju od 3h, a tokom aprila, rad je nešto intenzivniji i odvija se dva puta nedeljno. Ukupan fond predavanja je 26 i trajanju od 6 meseci. 

O CFA Ispitima

CFA ispiti nisu samo testovi znanja već i izdržljivosti, posvećenosti, kreativnosti i snažne volje. Veoma su rigorozni, a dizajnirani su na način da tokom priprema zahtevaju apsolutnu posvećenost kandidata.

CFA ® Program se sastoji iz 3 nivoa/ispita. Sva tri ispita su dizajnirana po modelu self-study, međutim to je bez sumnje najteži pristup. Količina informacija i materijala koja  treba da se obradi je zaista obimna što vas može veoma opteretiti i pored svih  obaveza koje imate dovesti do burnout-a. 

Benefit pohađanja kursa za pripremu ispita CFA Level I jeste to što vas planski vodi kroz pripremu sa adekvatno raspoređenim materijalom i što kontinuirano održava motivaciju, uz fokus na učenje i efikasno ulaganje vremena. Kroz redovna testiranja otkrivamo materijal koji vam predstavlja teškoću i zajednički ulažemo dodatnu energiju u tom pravcu.

Više informacija o CFA® Programu možete pronaći na stranici: cfainstitute.org

Preporuke
  • Kada sam se pre godinu dana prijavio CFA Level I za jun 2014, bio sam u nedoumici koliko će mi vremena biti potrebno da ga spremim, treba li da ga spremam sam i da li je program u okviru ponude Valor EDU value for money? Kada pogledam sa ove vremenske distance, izuzetno mi je drago da sam se odlučio da ga pohađam, jer mi je u najmanju ruku prepolovio vreme potrebno za spremanje ispita. Kroz zaista dobro osmišljen program, neverovatnu posvećenost predavača i svih zaposlenih, kao i redovno testiranje uz davanje povratne informacije o delovima gradiva na kojima bi trebalo više raditi, zaista sam bio odlično pripremljen za ono što me je čekalo na dan ispita. Najzad, što nije ni malo manje važno, ovaj program mi je omogućio da upoznam sjajne osobe, sa kojima sam i dalje u kontaktu. Verujte mi, u julu 2015. kada Vam budu stigli rezultati ispita, nimalo Vam neće biti žao novca i energije koji ste uložili u svoje usavršavanje.
    Mihajlo Lapčević Credit Risk Analyst
    Hypo-Alpe-Adria Bank Beograd
Povratak na vrh stranice