Close

Damir Ivaštinović

Direktor Sektora za upravljanje rizicima
Sparkasse Bank Makedonija

Tokom poslednjih osam godina svoje karijere imao sam priliku da učestvujem u stvaranju jedne prave međunarodne mreže finansijskih institucija u okviru Steiermaerkische Sparkasse grupe. Kroz različita zaduženja doprinosio sam razvoju grupe, unapređenju i prilagođavanju tržišnim okolnostima, turbulencijama finansijske krize, regulatornim izmenama i, možda najizazovnije, intragrupacijskoj evoluciji poslednjih nekoliko godina.

Bilo da se radilo o angažmanima u banci, lizing kompaniji ili o investicionom fondu, glavnu ulogu u mom svakodnevnom poslu igrala su sledeća pitanja: kome odobriti koju vrstu plasmana pod kojim uslovima i kako najefikasnije povratiti novac kada stvari krenu krivim putem.

Kako bismo na prvo pitanje pronašli ispravan odgovor pre svega ključno je prepoznati i razumeti stratešku orijentaciju preduzeća i njegov poslovni model, a zatim proceniti visinu i održivost budućih novčanih tokova koje preduzeće može generisati tokom narednih godina. Ako još odredimo adekvatnu ročnu strukturu kreditnih proizvoda, na dobrom smo putu ka ispravnoj kreditnoj odluci. A što češće budemo donosili takve ispravne odluke, to ćemo ređe morati da razmišljamo o ispravnom odgovoru na ostala pitanje.

Biografija

Damir Ivaštinović je diplomirao pravo a zatim završio postdiplomske studije iz oblasti međunarodnog privrednog i finansijskog prava na Karl Francens Univerzitetu u Gracu.

Nakon tri godine naučnog rada na univerzitetu, poslednjih osam godina proveo je u Steiermaerkische Bank und Sparkassen AG, obavljajući niz menadžerskih, nadzornih i savetodavnih funkcija u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji. Trenutno živi u Skoplju, gde je direktor Sektora za upravljanje rizicima u Sparkasse Bank Makedonija a.d. Skoplje i član Nadzornog odbora S-Leasing d.o.o. Skoplje.

Povratak na vrh stranice