Close
12. April 2016.

Emocionalna inteligencija

Zajedno sa zaposlenima NLB Montenegro banke radili smo na upoznavanju Emocionalne inteligencije. Obuka je imala višestruke ciljeve: razvoj ličnosti učesnika obuke, bolju atmosferu u timu, bolje sagledavanje različitosti saradnika i usmeravanje svih različitosti ka istim ciljevima koje organizacija ima postavljene u sklopu šire slike poslovanja. Pokrili smo oblast uzročno posledičnih faktora koji utiču na emocionalne reakcije među saradnicima unutar organizacije. Različite percepcije, apercepcije, različite sisteme vrednosti kod pojedinaca koji usmeravaju sam proces valorizacije, emocionalne reakcije, akcione tendencije, misaono obrađivanje i akcije kao krajnjih rezultata kružne emocionalne reakcije. Zajedničkim radom došli smo do savremenijeg pogleda na emocionalnu reakciju koja ukazuje na međusobnu povezanost četiri inteligencije: fizičke, mentalne, emocionalne i duhovne. Poseban benefit za učesnike obuke je bila prilika da steknu uvid u lično preferiran način reakcije i sagledavanje ličnog stila upravljanja emocijama  i buđenje svesti za neophodnost prilagođavanja svim situacijama i svim pojedincima kako bi živeli i radili u harmoničnoj, svrsishodnoj, činodejstvenoj, dobroj i ispravnoj platformi, koja njih, njihovo okruženje i tim u kom rade vodi ka uspehu. 

Pogledajte sve vesti
Povratak na vrh stranice