Close

Kreditni posao za pravna lica

Sistemsko podizanje znanja na individualnom i institucionalnom nivou 

Program Kreditni posao za pravna lica predstavlja celovit pristup veštinama i procesima sa glavnim ciljem da se unaprede znanja i kompetencije učesnika u domenu razumevanja procesa kreditiranja u banci. Kreditni posao u banci ima za cilj da klijent dobije adekvatan kreditni proizvod. Međutim, učesnici ovog procesa imaju različite operativne ciljeve, alate, vremenske okvire, budžetske pritiske a to su samo neki od faktora koji utiču na to da proces bude nedovoljno sinhronizovan i usmeren ka jedinstvenom cilju. Cilj sistemske edukacije jeste da se podignu individualne vrednosti učesnika u kontekstu njihovog znanja i razumevanja čitavog procesa, i na kraju, da se takve vrednosti integrišu u jedinstvenu i funkcionalnu celinu kako bi ceo mehanizam bio visoko operativan i uspešan.

Individualni ciljevi sistemske edukacije

Sistemska edukacija doprinosi suštinskom podizanju nivoa znanja i veština u onom segmentu u kome je učesnik usko specijalizovan pre svega kroz prezentovanje novih alata, studija slučajeva i velikog broja praktičnih primera. Sa druge strane, dobija znanja i veštine u onim oblastima u kojima nije usko specijalizovan, a koje će mu omogućiti drugačiju perspektivu, ukazati na nove vrednosti i na kraju dati celovit i sveobuhvatan pristup kreditnom procesu kao celini.

Institucionalni ciljevi sistemske edukacije

Od presudne važnosti za uspešno funkcionisanje jednog sistema jeste adekvatno integrisati njegove delove. Sistemska edukacija je custom-made proizvod i u potpunosti prilagođava potrebama jednog sistema. Ovo je jedna od izuzetno velikih vrednosti, jer sistemski pristup edukaciji ne samo da podiže znanja i veštine na individualnom nivou već i institucionalno integriše sektore i njihove različite percepcije posla. Iz ovih razloga savetujemo da sistemskoj edukaciji prisustvuju učesnici iz različitih sektora u okviru kreditnog procesa.

Povratak na vrh stranice