Close

Lidija Barjaktarović

Rukovodilac master studijskih programa Poslovna ekonomija i Menažment javnog sektora

Prihvatam se svih projekata i poslova, zato što volim izazove u životu, ne plašim se rada, verujem u timski rad ljudi koji su angažovani na ostvarenju istih ciljeva. Moj posao iz snova je onaj koji mi daje dovoljno slobode - a mislim da profesura to jeste.

Smatram da su u svim odnosima bitni ljudi. Divim se ljudima koji tačno znaju šta žele i postižu svoje ciljeve, a pri tome uvažavaju ljude iz svog okruženja.

Tokom svoje bankarske karijere uvek sam cenila bankare koji odgovaraju na zahteve klijenata pravovremeno i sa adekvatnim savetima, imaju proaktivan pristup u privlačenju novih klijenata i nuđenju novih proizvoda postojećim klijentima, dobro su informisani o svojim klijentima i predstavljaju osobe od poverenja za njih.

Biografija

Lidija Barjaktarović je rukovodilac master studijskih programa Poslovna ekonomija i Menažment javnog sektora na Univerzitetu Singidunum iz Beograda. Takođe obavljala je funkciju prodekana za nastavu na Poslovnom fakultetu u Beogradu, i rukovodioca studijskog programa Poslovna ekonomija od 2012 do 2015. godine.

Član je programskog odbora Foruma finansijskih direktora Republike Srbije.

Imala je uspešnu desetogodišnju bankarsku karijeru, koju je započela 1998. u Jugobanci Beograd, nastavila je u Societe Generale Yugoslav bank Beograd, da bi u Raiffeisen bank Beograd bila promovisana u direktora Regionalne filijale centralna Srbija. 2005. prelazi u Erste bank Novi Sad na poziciju direktora Sektora za poslove sa pravnim licima. 2007. Erste grupa, je imenuje za člana Corporate board-a i Corporate working group-e na nivou Erste holdinga u Beču. 

Povratak na vrh stranice