Close

Maja Stojković

Šef Službe dokumentarnih poslova i garancija
Societe Generale Bank

Kroz dugogodišnji rad u deviznom sektoru u bankama primetila sam da kompanije koje dobro poznaju okvire deviznog zakona i uredbi, kao i tokove novca i robe, mnogo brže, jednostavnije i sa manje troškova obavljaju spoljno-trgovinski promet sa svojim inopartnerima.

Firme se često susreću sa pitanjima: šta je dozvoljeno a šta nije u deviznom platnom prometu, šta je sve potrebno od dokumentacije i na koji način aranžirati posao ako je potrebno izdati bankarsku garanciju ili akreditiv, kakvi su pravni okviri posla ili na koji način smanjiti troškove.

To su teme koje kojima se bavimo kroz edukacijski program Kombinovanje akreditiva i garancije u modernom poslovanju.

Ukoliko se ne poštuje regulativa, čak i jednostavni poslovi uvoza i izvoza mogu postati vrlo problematični za kompaniju. Smatram da je vrlo važno da svaka firma koja radi spoljno-trgovinski posao poznaje kako osnove bankarskog dela slagalice tako i deviznog koja čini celokupno poslovanje.

Moj moto je: "Ako mislite da znanje košta - probajte neznanje".

Biografija

Završila je Ekonomski fakultet u Beogradu. Više od 12 godina radi u bankarstvu, od toga 7 godina na rukovodećim funkcijama u deviznom sektoru u nekoliko poslovnih banaka. Aktivno učestvuje u Odboru poslova sa inostranstvom u Udruženju Banaka Srbije.

Radila je na dokumentarnim poslovima i garancijama u 4 poslovne banke, a trenutno je zaposlena u Societe Generale Banci, na poziciji šefa Službe dokumentarnih poslova i garancija.

Povratak na vrh stranice