Close

Milan Ugren

Regionalni Retail direktor
UniCredit Bank Serbia

Karakteristika modernog tržišnog ambijenta je brzina i složenost promena u okruženju. Sposobnost praćenja promena u složenom okruženju postaje nužan, ali ne i dovoljan uslov za uspešno funkcionisanje i razvoj. Za srednji i niži nivo menadžmenta poslovne banke razumevanje faktora okruženja, njihovog međusobnog uticaja i posledice na sopstveni položaj i posao, nameću se kao ključni element uspešnog funkcionisanja u modernom okruženju. Ispunjavanje jučerašnjih ključnih pokazatelja (KPI) ne garantuje i uspešnu budućnost, jer je dovoljno da se jedan naizgled nevažan faktor eksternog ili internog okruženja nađe van fokusa, a da vrlo brzo postane ključan za razumevanje sopstvene pozicije, očekivanog učinka, kao i za realizaciju ciljeva.

Od Branch Manager-a u modernoj poslovnoj banci se očekuje da bude istovremeno: menadžer i izvršilac, organizator i lider, prodavac i blagajnik, motivator i “rame za plakanje”, stručnjak za zahtevne klijente i stručnjak za naplatu potraživanja. Sve navedene uloge su važne, neke su i ključne, a opet nijedna sama za sebe nije dovoljna za uspeh. Da li jedan čovek može sve navedene uloge da obavlja kvalitetno? Teško. Verovatno je moguće, ali samo neko vreme. Da li jedan čovek može da u svakom od navedenih poslova bude najbolji radnik u ekspozituri? Takođe teško. I možda samo samo neko vreme. Da li rukovodilac može da razume koja je od navedenih uloga ključna za uspeh u jednom periodu i da je obavlja na uspešan način? Sigurno može – praćenjem i razumevanjem promena u dinamičnom okruženju, kao i upotrebom raspoloživih resursa na optimalan način.

Siguran sam da priprema kadrova i njihova konstantna edukacija predstavljaju ključni preduslov za prihvatanje promena od strane menadžera. Njihov pozitivan stav i efikasno prenošenje inovacija zasposlenima je korak ka zajedničkom uspehu i realizaciji definisanih ciljeva.

Biografija

Milan Ugren je diplomirao 2001. godine na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu. U bankarstvu je više od 12 godina, od toga gotovo deset godina na rukovodećim pozicijama. Sve vreme je angažovan u Retail bankarstvu, na poslovima platnih kartica, prodaje, upravljanja poslovnom mrežom. Pored toga učestvovao je u velikom broju Retail projekata kao menadžer projekta ili član projektnog tima.

Trenutno je na poziciji regionalnog Retail direktora u UniCredit Bank Srbija.

Povratak na vrh stranice