Close

Mladenka Balaban

Direktor interne revizije, AXA Neživotno osiguranje

Mladenka Balaban,  ima zvanje doktora nauka, zaposlena je u AXA osiguranju. Njena oblast ekspertize je osiguranje, upravljanje poslovnim finansijama, finansijski menadžment, što predaje na Vojnoj akademiji u Beogradu, Nezavisnim Univerzitetu  u Banja Luci. Mladenka ima veliki broj rezultata u praksi, obzirom da je radila kao Izvršni direktor za finansije u osiguranju, učestvovala je na mnogobrojnim projektima Saobraćajnog instituta CIP, Hipo banke i Instituta ekonomskih nauka u Beogradu.  Pored praktičnih znanja,  kao vanredni profesor i naučni saradnik Instituta ekonomskoih nauka u Beogradu ima i dosta naučnih rezultata, na šta ukazuje veći broj radova iz oblasti osiguranja i finansija. Mladenka je bila angažovana kao profesor na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji,  Američkom univerzitetu u Sarajevu, učesnik je mnogobrojnih domaćih i medjunarodnih konferencija. Pored profesorskog angažovanja, konsultant je i saradnik Agencije za osiguranje Republike Srpske

Povratak na vrh stranice