Close

Napredna finansijska analiza

“Kompleksne finansijske analize koje sadrže puno dobrih zaključaka na kraju često ne daju odgovor na pitanje kakav je finansijski model preduzeća u pitanju i koliko je on zapravo dugoročno održiv.

Seminar integriše strateško razumevanje finansijskog menadžmenta sa operativnim zadacima i praksom u domenu implementacije. Ovoj problematici se pristupa kako iz ugla internih korisnika finansijskih izveštaja - menadžmenta i zaposlenih u preduzeću, tako i iz ugla eksternih korisnika, npr. banaka. Na taj način seminar integriše iskustva učesnika iz finansijskog sektora i privrede.”

Aleksandar Vasilski
 Valor Akademija

Opis seminara

Na ovom seminaru kroz naprednu analizu finansijskih izveštaja preduzeća učesnici rade na novim tehnikama horizontalne i vertikalne analize koja se ogleda pre svega u definisanju inovativnih, a jednostavnih finansijskih racija. Osnovni fokus takve analize nije u upoređivanju tih odnosa samo sa industrijskim racijima, već pre svega u korišćenju tih odnosa za sagledavanje održivosti i daljeg razvoja finansijskog modela, a zatim i čitavog poslovanja u celini.

Obuku karakteriše veliki broj saveta i primera iz prakse koji predstavljaju jednu od najvećih vrednosti. Visok stepen komunikacije i interakcije sa učesnicima doprinosi razmeni znanja i iskustava na relaciji predavač - učesnici.

Sadržaj obuke

 • Modul 1 – Analiza poslovnog modela
 • Modul 2 – Finansijska analiza
 • Modul 3 – Pozicioniranje duga u ukupnim izvorima finansiranja
 • Modul 4 – Perspektiva poslovanja
 • Modul 5 – Alati za analizu poslovnih modela

Kome je seminar namenjen

Banka:

 • Poslovi sa pravnim licima (Corporate) – AM, RM
 • Upravljanje rizikom i kreditna analiza (Corporate)
 • Interna revizija
 • Loši/Problematični plasmani (Work Out)

Detalji o obuci

 Adresa: Kneza Mihaila 9, Beograd

 Trajanje treninga 09:00 - 16:00

Preporuke
 • Radim u Risk Division-u Sparkasse Banke Makedonija i dva puta sam učestvovala u edukaciji koju organizuje stručni tim Valor edukacije. Ono što bih istakla i što kvalitativno odvaja Valor edukaciju od ostalih edukatora (as top of the top) je praktični pristup koji se primenjuje na samoj obuci. Taj pristup omogućava nama učesnicima da kroz niz realnih primera (case by case), dobijemo dovoljno znanja koja nam pomažu da lako razrešimo svoje svakodnevne izazove i dileme. U mom poslu najvažnije je odgovoriti na pitanje “pravilno identifikovati model funkcionisanja određenog klijenta, da li banka može da se uklopi u taj model i do kog nivoa banka treba da ulazi u traženi deal”. Obuka je bila vrlo korisna da uspešno odgovorimo na to pitanje kroz identifikovanje realne potrebe za finansiranjem, izvora kako se te potrebe mogu pokriti, koja je trenutna struktura finansiranja i što je najvažnije na kraju dana koji su naši apetiti u ulozi kreditora, gde se mi možemo pozicionirati. Tokom obuke puno stvari sam savladala, dobar deo znanja sam utvrdila i obnovila i radujem se da sam stečeno znanje produžila svakodnevno da primenjujem u praksi.
  Zlatica Civkaroski Direktor Direkcije za naplatu potraživanja i loše plasmane
  SPARKASSE BANK MAKEDONIJA AD SKOPJE
 • Aleksandar Vasilski na jednostavan i efikasan način daje alate za brzo utvrđivanje boniteta preduzeća, kao i potencijalne rizike za kreditiranje. Sagledavanje biznis modela kao početni korak u sagledavanju boniteta preduzeća omogućava analitačaru da uoči trendove u poslovanju istog. Biznis model nadograđen finansijskim i nefinansijskim informacijama, kao i analizom kolaterala što predstavlja kvalitetnu osnovu za donošenje poslovnih odluka i sagledavanje rizika kreditiranja klijenta. Obuka obiluje primerima iz prakse što dodatno povećava njen kvalitet. Kao takvu preporučujem je kreditnim analitičarima i članovima kreditnih odbora jer pruža kvalitetne alate za poboljšanje procesa donošenja odluka.
  Slobodan Ćurčić Zamenik direktora u Odeljenju za poslove sa privredom, filijala Kraljevo
  KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Povratak na vrh stranice