Close

Nenad Antić

Konsultant

Danas su novac i brend među najznačajnijim temama u okviru dve izuzetno važne kompanijske funkcije: ljudskim resursima i marketingu. Međusobno prožimanje ove dve funkcije inspiriše moj današnji rad i postavlja ključno pitanje: koja je suština savremenog poslovanja?

Na našem tržištu i tržištima u okruženju novac se često smatra najvažnijim motivatorom. Međutim, značaj novca kao motivatora je pitanje oko kojeg postoje razna neslaganja među teoretičarima i menadžerima. Ipak i jedni i drugi se slažu oko sledećeg:

  • Novac nije jedini motivator
  • Novac nema uvek ulogu motivatora
  • Novac nije motivator svakome
  • Novac je uglavnom jedan od važnijih motivatora
  • Nepravedno raspoređena ili neadekvatna novčana naknada može biti značajan demotivator

Po mom mišljenju takođe i brend nije od najveće važnosti za privlačenje i zadržavanje zaposlenih. Postoji nekoliko ključnih faktora za njihovo privlačenje, kao i poseban, sistematičan pristup u radu sa zaposlenima na ključnim pozicijama u kompanijama. Ovo su teme kojima se bavim i koje inspirišu moj današnji rad sa ciljem da odgovorim na pitanje: koja je suština savremenog poslovanja.

Biografija

Nenad je preko 15 godina radio na menadžerskim pozicijama u domaćim i multinacionalnim kompanijama u oblastima marketinga, strategije i ljudskih resursa.

Započeo je svoju karijeru u marketingu i spoljnoj trgovini u saobraćajnom preduzeću Lasta, a zatim u Societe Generale banci u oblastima komunikacije, reklamiranja i PR-a. Karijeru nastavlja u Telenoru gde radi u oblastima marketinga, korisničkog iskustva, strategije nastupa na tržištu i, na kraju, oblasti ljudskih resursa. U okviru HR-a bio je direktno zadužen za preko 650 zaposlenih, sa posebnim akcentom na razvoj ljudi, restrukturiranje i strategiju. Danas, kao partner vodi marketing agenciju Control Creative. Nenad se u svom radu bavi programima razvoja, pozicioniranja i iskustva brendova, kao i razvojem zaposlenih, strateškim razumevanjem i pozicioniranjem ljudskih resursa u savremenom razvojem poslovanju.

Tri godine radio je kao predavač na programu Svetske banke i Privredne komore Srbije iz oblasti trgovine, marketinga i transporta u jugoistočnoj Evropi, na čijim seminarima je učestvovalo preko 800 ljudi iz tri države. 

Osnovne studije je završio u Francuskoj. Poseduje MBA diplomu sa Univerziteta Šefild u Velikoj Britaniji. Radi kao konsultant strateškog marketinga i razvoja ljudskih resursa.

Povratak na vrh stranice