Close

Petar Tomić

Trener i konsultant, Valor Akademija

Jedna od prednosti rada u bankarskom sektoru u razvoju tokom dvehiljaditih godina je dragocena prilika da se iskusi velika širina poslova koju u velikim i razvijenim institucijama pokrivaju čitavi timovi stručnjaka. To vam omogućava da izaberete oblast u kojoj možete dati najveći doprinos. 

Moja prva “simpatija” je projektno finansiranje u oblasti stanogradnje. Srećan sam što sam kroz svoj rad u Real Estate-u u banci ispratio građevinski bum u Beogradu i Srbiji koji je počeo nakon 2000. godine. Građevinska industrija funkcioniše po principu multiplikatora: povezana je sa mnogim drugim industrijama i svaki investirani dinar u građevinu višestruko utiče na bruto društveni proizvod.

Ali građevina je i tipičan predstavnik ciklične industrije: u periodima privrednog rasta i ona raste, ali prvi znaci recesije utiču da u ovoj oblasti dođe do trenutnog pada tražnje i smanjenja broja zaposlenih.

Bavljenje tom vrstom projekata me je kandidovalo za, sada u krizi, vrlo aktuelnu temu: upravljanje kolateralima. Bilo da je reč o proceni vrednosti kolaterala, uspostavljanju založnog prava ili monitoringu polisa osiguranja, privreda i finansijski sektor bi trebalo da imaju isti cilj: stabilan i predvidiv privredni ambijent i fer tržišnu utakmicu.

Biografija

Petar Tomić je diplomirao 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. U Erste Banci je proveo 10 godina, gradeći karijeru u oblasti kreditnog rizika do pozicije direktora Direkcije upravljanje rizicima pravnih lica. Nakon Erste banke karijeru je nastavio u Valor Akademiji doo Beograd kao trener i konsultant. Tokom rada se specijalizovao za kreditne rizike i postao član u organizaciji PRMIA (Professional Risk Managers' International Association). 

Povratak na vrh stranice