Close
18. Januar 2016.

Planiranje i budžetiranje za mala i srednja preduzeća

Valor Akademija je u petak, 15. januara u Beogradu, održala trening na temu planiranja i budžetiranja. Na treningu je učestvovao veliki broj predstavnika malih i srednjh preduzeća,  uglavnom vlasnika i menadžera. Predavač Ivana Višnjić, ekspert Valor Akademije, učesnicima je predstavila značaj i vrednost koje procesi planiranja i budžetiranja imaju na uspešno poslovanje preduzeća. 

Fokus radionice i diskusije je bio na koristima poslovnog planiranja koje preduzećima omogućava da lakše određuju ciljeve i pravac razvoja biznisa i daje im mogućnost da prate učinak i prilagođavaju  svoje poslovanje, zajedno sa faktorima koji utiču na biznis. Planiranje povećava mogućnosti za unapređenje i predviđanje problema, pruža pouzdane finansijske informacije na osnovu kojih se donose odluke, poboljšava jasnoću i fokus i povećava poverenje u donete odluke. Planiranje je neodvojivo od procesa budžetiranja i od ključne važnosti je za dobro poslovanje, jer sam proces omogućava efektivno upravljanje novcem, alokaciju odgovarajućih sredstava prema projektima, praćenje učinka, identifikaciju problema pre nego što se pojave, planiranje budućih aktivnosti i povećanje motivisanosti zaposlenih.

"U moru svakodnevnih problema, biznisi često zanemare širu sliku. Uspešan biznis ulaže svoje vreme u upravljanje budžetom, pripremu i reviziju biznis planova i redovno vrši monitoring finansija i učinka", rekla je Ivana Višnjić.

Trening o planiranju i budžetiranju je četvrti trening koji se održava u okviru programa "Finansijski menadžment za mala i srednja preduzeća", uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja i u saradnji sa Erste bankom. Program je namenjen predstavnicima banaka i korisnicima bankarskih proizvoda i usluga – vlasnicima malih i srednjih preduzeća. Cilj programa koji Valor Akademija realizuje je da ukaže na značaj koji edukacija vlasnika malih i srednjih preduzeća ima na uspešnost poslovanja i istovremeno podrži banke koje žele da ulaže u edukaciju svojih klijenata.

Povratak na vrh stranice