Close
10. Februar 2016.

Saradnja sa Regionalnim privrednim komorama

Banke sve više rade na jačanju njihovog odnosa sa klijentima. Ulažući u edukaciju klijenata, stvaraju pouzdano zajedničko partnerstvo. Valor Akademija je odgovorila na tu potrebu, i u saradnji sa USAID Business Enabling Project-om, razvila je program kontinuirane edukacije na temu upravljanja finansija za mala i srednja preduzeća.

Program kontinuirane edukacije se bavi finansijskim planiranjem i upravljanjem u jednom širem smislu, i obuhvata sve važne aspekte u svetu finansija. Takođe, ovaj program ukazuje na načine kako da vlasnici malih i srednjih preduzeća bolje objasne svoje poslovne aktivnosti i poslovne potrebe bankama, i pokažu da li imaju kreditnu sposobnost što znatno povećava spremnost banaka da pruže finansijsku potporu u poslovanju.

Ovaj program je namenjen bankama koje žele da ulažu u edukaciju svojih klijenata: vlasnika, menadžera i finansijskih eksperata. Na ovaj način banke su u mogućnosti da maksimalno prilagode svoje poslovanje potrebama današnjice, stvarajući radije partnerstvo sa klijentima, a ne kruti poslovni odnos kroz ulaganje u njihovu edukaciju u domenu upravljanja finansijama.

Kontinuirani program edukacije "Upravljanje finansijama za mala i srednja preduzeća" – koncipiran je za zaposlene u malim i srednjim preduzećima koji su uključeni u proces donošenja finansijskih odluka i strategija i saradnju sa finansijskim tržištem. Program predstavlja celovit pristup znanjima i veštinama neophodnim za uspešno upravljanje finansijama preduzeća i pruža specifične alate i tehnike koje doprinose dostizanju boljih performansi preduzeća i većem kvalitetu odnosa sa finansijskim tržištem. Takođe, ovaj program se bavi problematikom dostupnosti i stvarnog korišćenja finansijskih proizvoda i usluga kroz povećanje transparentnosti i komunikacije između finansijskog sektora (banke) i malih i srednjih preduzeća.

U prethodnom periodu, Valor Akademija je organizovala niz radionica u gradovima širom Srbije. U saradnji sa regionalnim privrednim komorama, gostovali smo u Nišu, Kruševcu, Užicu, Valjevu, Čačku i Zaječaru. Kroz profesionalno izlaganje teorije potkrepljene primerima iz prakse, ostvaren je cilj da se privrednicima na lokalu pomogne da prošire svoja znanja iz finansija. 

Povratak na vrh stranice