Close

Saša Nestorovski

Direktor Odeljenja za kontrolu kreditnog rizika i implementaciju Bazel II standarda

Saša Nestorovski je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U Narodnoj banci Srbije radio je 4 godine, na poslovima neposredne kontrole banaka. Nakon kraćeg perioda provedenog u Erste Bank, gde je kao tim lider radio na poslovima nadzora i izveštavanja o kreditnom riziku, u 2010. godini prelazi u UniCredit Bank Srbija gde trenutno radi na funkciji direktora Odeljenja za kontrolu kreditnog rizika i implementaciju Bazel II standarda. Osnovna zaduženja i interesovanja odnose se na upravljanje kreditnim rizikom na nivou portfolija (obračun i planiranje rezervisanja za kreditne gubitke, klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki, obračun kreditnim rizikom ponderisane aktive, praćenje ključnih pokazatelja i izveštavanje rukovodstva o kreditnom riziku), implementaciju Bazel II standarda sa akcentom na interne modele za procenu parametara kreditnog rizika (PD, LGD, EaD), kao i proces interne procene adekvatnosti kapitala (ICAAP). Član je Odbora za upravljanje rizicima pri Udruženju banaka Srbije.

Povratak na vrh stranice