Close

Simulacija poslovanja

Istraživanja pokazuju da ljudi najbolje uče kroz rad i primenu i to je razlog zašto koristimo web-based simulaciju za razoj poslovnih veština i znanja u konkurentnom okruženju koje je realno ali istovremeno i oslobođeno rizika.

Karakteristike poslovne simulacije:

  • Rad u timovima
  • Takmičenje se u dinamičnom poslovnom okruženju
  • Poslovna teorija postaje realan život
  • Sticanje strateške perspektive
  • Razumevanje učinka svojih poslovnih odluka
  • Razumevanje učinka poslovnih odluka člnova tima i konkurencije

U mogućnosti smo da vam ponudimo Cesim bank simulaciju bankarskog i finansijskog poslovanja.

Šta je Cesim bank simulacija?

Kroz Cesim Bank simulaciju učesnici stiču znanja o front i back office funkcijama banke kao i suštinsko razumevanje njihove interakcije i povezanosti a sve u sklopu konkurentnog poslovnog okruženja – tržišta. Na taj način simulacija bankarskog poslovanja doprinosi stvaranju korporativne kulture koja je zasnovana na holističkom pristupu - posmatranju organizacije kao celine.

Simulacija bankarskog poslovanja je organizovana u okviru timova koji se takmiče na simulirajućem tržištu. Zadatak timova koji se takmiče jeste da upravljaju bankom koja obuhvata nekoliko front i back office funkcija najednom geografskom tržištu. Timovi su u ulozi menadžera banke, odgovorni su za Retail i SME klijente, kreditiranje i zaduživanje, front i back office funkcije, depozite, hipoteke i razne vrste ulaganja. Pored upravljanja poslovanjem timovi odgovaraju regulatornim telima i tržištu kapitala na kojima obezbeđuju finansiranjeukoliko su ista zadoovljna načinom na koji se upravlja bankom.

 

 

Galeriju fotografija možete pogledati ovde.

Povratak na vrh stranice