Close

Slavica Lisica Dobrnjac

Direktor Sektora za upravljanje plasmanima sa povećanim rizikom i instrumentima obezbeđenja
Raiffeisen banka Beograd

“You miss 100% of the shots you never take" (Wayne Gretzky, hockey player)

Rizici su sastavni deo života i poslovanja. Svi želimo da uz malo rizika, mnogo zaradimo. Ali u svakom slučaju, neke rizike moramo preuzeti. Postoji čitav set risk alata i pravila koji nam pomažu da minimiziramo rizike, da ne bismo snosili gubitke.

Ali šta ako se rizici zaista realizuju, ili ako se ispostavi da smo nešto propustili, nešto prevideli ili se nešto neočekivano desilo. Šta da radimo onog momenta kada shvatimo da bismo mogli biti suočeni sa gubitkom?

Da li tada možemo nešto da učinimo, da stvari preokrenemo u našu korist a ako ne da umanjimo gubitak? Kada, u kom momentu i kako reagovati?

Vrlo je bitno prepoznati problem na vreme i blagovremeno reagovati. Postoji čitav niz signala koji nas upozoravaju da nešto nije u redu. Samo treba znati koji su to signali, prepoznati ih, i umesto "čekanja da prođe", na vreme preduzeti određene mere.

Ono što je u tim momentima veoma bitno je naš odnos sa klijentom/bankom i međusobno poverenje. Ukoliko postoji to poverenje, mnogo su nam veće šanse da uspemo i da zajedno iz svega izađemo kao pobednici tj. bez ili sa što manje gubitaka. Na koji način to postići? Ovim pitanjem se već pet godina uspešno bavim u Raiffeisen banci.

Biografija

Slavica Lisica Dobrnjac, rođena 1978. godine, diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2002 godine. Master studije je zavrsila 2004.godine na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu, a magistarske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2010.godine.

Od 2005. godine radi u Raiffeisen banci u Beogradu, od 2012. godine je direktor Sektora za upravljanje plasmanima sa povećanim rizikom i instrumentima obezbeđenja.

Povratak na vrh stranice