Close

Stjepan Anić

Edukator

Nalazimo se u svojevrsnom statusu quo, u kojem sve uključene strane – od vlasnika i uprava banaka, do supervizora – perzistentno pokušavaju standardnim metodama riješiti nestandardnu situaciju. Supervizori žele da banke zbog naraslih rizika, kojima su izložene zbog negativnih gospodarskih kretanja, povećaju svoju kapitalnu adekvatnost, dok s druge strane političari žele banke potaknuti na »hrabrije« kreditiranje poduzaća, što su dva podosta suprodstavljena seta želja.

Spomenute »standardne metode« u većini realnih situacija produciraju produženje vremena reakcije banaka i nevoljkost donošenja potrebnih odluka, zbog čega se indirektno potiču daljnja kašnjenja u plaćanjima, te se smanjuje vjerojatnost poslovnog preživljavanja komitenata, a to sve ima svoju cijenu.

Zbog toga sam mišljenja da bi se banke u ovoj situaciji trebale početi ponašati pomalo »nestandardno« te konačno preuzeti aktivnu ulogu financijskih savjetnika svojih korporativnih i SME klijenata, kojima će ne samo asistirati u restrukturiranju njihova duga, nego pomoći i u restrukturiranju cjelokupnog im poslovanja. Više nije dovoljno klijentu predstaviti kreditne standarde, nego treba otići na teren i pokušati shvatiti prirodu problema, s kojim se u realnom poslovanju susreće te nastojati identificirati, prije svega financijski, efikasne segmente, poslovanja, kao i one neefikasne. 

Biografija

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u finansijskim institucijama, istraživanjem i modeliranjem u području procene, merenja i monitoringa finansijskih rizika, kao u širem području finansijskog modeliranja. Praktična iskustva sticao je tokom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od menadžera projekta do člana uprave, zatim kroz konsultantske angažmane vezane za optimizaciju poslovnih procesa, Corporate governance, regulatorno usklađivanje i upravljanje rizicima u finansijskim institucijama Regiona. Predsednik je Odbora za rizike Udruženja banaka Hrvatske gospodarske komore. Stručnjak je za oblast upravljanja rizicima u finansijskim institucijama u celom Regionu i predavač sa dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inostranstvu.

Povratak na vrh stranice