Close
27. Januar 2016.

Strukturiranje duga za mala i srednja preduzeća

Treningom o strukturiranju duga 22. i 23. januara u Beogradu, završen je program edukacije "Finansijski menadžment za mala i srednja preduzeća".  Na ovom dvodnevnom treningu je učestvovalo 15 vlasnika i menadžera malih i srednjih preduzeća.  Petar Tomić, ekspert Valor Akademije, je kroz diskusiju, primere iz prakse i studije slučaja predstavio tipove struktura, kao i načine praćenja, odnosno izveštavanja o dugu.  

Radionica o strukturiranju duga je učesnicima predstavila značaj pravilnog predstavljanja strukture duga, koji investitorima i bankama pruža uvid u obaveze preduzeća, ukazujući na zrelost korporativnog duga. Ove informacije su značajne jer se na osnovu njih vrši procena koliko brzo preduzeće može da namiri svoj dug i da li ima sredstava za to. Na radionici je istaknuta i važnost redovnog praćenja strukture duga preduzeća, kao i najbolje metode. Računovođe izveštavaju o statusu duga kroz platni bilans, koji omogućava jasan uvid u finansijsku poziciju preduzeća. Izveštaj o strukturi duga najčešće rangira korporativne obaveze prema faktorima kao što su dospeće i sigurnost. Računovođe, finansijski menadžeri i investicioni analitičari sarađuju sa preduzećima u pripremi detaljnih izveštaja o dugu koji pomažu u daljem strateškom i finansijskom planiranju razvoja preduzeća.

Program "Finansijski menadžment za mala i srednja preduzeća" se sastojao od pet modula: 1 ) inovativni poslovni modeli, 2) napredno finansijsko upravljanje, 3) upravljanje obrtnim kapitalom, 4) finansijsko planiranje i budžetiranje i 5) strateški odnos između banaka i preduzeća. Program je realizovan uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja i u saradnji sa Erste bankom. Na treninzima je učestvovalo više od 100 vlasnika i menadžera malih i srednjih preduzeća, koji su stekli nove veštine i znanja za efikasno finansijsko upravljanje. Nakon treninga održanih u Beogradu, Valor Akademija organizuje radionice u 5 gradova u saradnji sa regionalnim privrednim komorama, sa ciljem da privrednicima na lokalu pomogne da prošire svoja znanja iz finansija. 

Povratak na vrh stranice