Close
7. Jun 2016.

Strukturiranje kreditnog limita za zaposlene banke Intesa

Tokom maja i juna radili smo zajedno sa zaposlenima banke Intesa na strukturiranju kreditnog limita i finansijskoj analizi. Cilj obuke je bio da se podigne nivo znanja i tehnika koji su potrebni za pravilno strukturiranje kreditnog limita. Tokom obuke, učesnici su imali prilike da se upoznaju sa naprednim tehnikama analize i strukturiranja finansijskog duga, uvažavajući principe boniteta i otplatnog kapaciteta dužnika.

Obuku je okarakterisao veliki broj saveta i primera iz prakse koji predstavljaju jednu od najvećih vrednosti. Visok stepen komunikacije i interakcije sa učesnicima doprineo je razmeni znanja i iskustava na relaciji predavač - učesnici.
Obuka se sastojala iz dva dela: u prvom delu su definisani principi i metode za rad i analizu, kako za bonitet klijenata tako i u analizi same transakcije, dok je drugi deo bio namenjen za rad na studijama slučaja u kojima je aktivnost učesnika bila na prvom mestu.

Treneri su u tim situacijama bili mnogo više fasilitatori čitave aktivnosti kako bi učesnici kroz svoja izlaganja i rad unapređivali svoje veštine i što je moguće efikasnije učili i usvajali znanja.

Tokom obuke, učesnici su unapredili svoja znanja i veštine u sledećim oblastima:

  • Analiza poslovnog i finansijskog modela preduzeća
  • Napredne tehnike za analizu finansijskih izveštaja preduzeća
  • Projekcija novčanih tokova i obrtnog kapitala 
  • Strukturiranje duga
Pogledajte sve vesti
Povratak na vrh stranice