Close

Strukturiranje plasmana za pravna lica

 

“U praksi se pokazalo da je adekvatno strukturiranje plasmana od velike važnosti za uspeh poslovanja. Precizna definicija potreba koju ima poslovanje, kako u toku poslovne godine, tako i kroz srednjoročnu perspektivu, predstavlja osnov za adekvatno strukturiranje finansijskog duga. Od izuzetne je važnosti definisati adekvatne izvore finansiranja te prilikom strukturiranja samog duga poštovati dva principa: princip adekvatne strukture (u smislu tipa proizvoda i ročnosti) i princip adekvatnog otplatnog kapaciteta za definisanu strukturu 


Petar Tomić
Valor Akademija

Opis seminara

Osnovno načelo prilikom pravilnog defnisanja i razvoja finansijskog duga jeste definisanje potreba koje se ogledaju u definisanju fiksne i obrtne imovine, kako na kratkoročnim osnovama, tako i kroz dugoročni vremenski period. Nakon definisanja potreba pristupa se strukturiranju odnosa sopstvenog kapitala i pozajmljenog poštujući principe stabilnosti, ali i principe rentabilnosti (pre svih ROE). Na kraju, ali nikako manje važno, adekvatna struktura izvora finansiranja mora biti usaglašena sa otplatnim kapacitetom preduzeća, kako bi na srednji i dug rok, cash flow imao dovoljnu snagu za servisiranje obaveza.

Jedan od suštinskih segmenata za partnerski odnos Banke i Klijenta jeste i razumevanje i poštovanje poslovnih modela i adekvatna i proaktivna komunikacija i kao takva posebno je obrađena. 

Sadržaj seminara

  • Modul 1 – Analiza i planiranje potreba (analiza i planiranje aktive)
  • Modul 2 – Analiza i definisanje izvora
  • Modul 3 – Struktura finansijskog duga
  • Modul 4 – Koncept strateškog kreditiranja

Kome je seminar namenjen

Privreda:

  • Vlasnicima
  • Direktorima
  • Zaposlenima u finansijama i računovodstvu

Banka: 

  • Poslovi sa pravnim licima (Corporate, Micro) – AM, RM
  • Upravljanje rizikom i kreditna analiza (Corporate, Micro)
  • Loši/Problematični plasmani (Workout)

Detalji o obuci

Adresa: Kneza Mihaila 9, Beograd

Trajanje treninga 09:00 - 16:00

Povratak na vrh stranice