Close
30. Avgust 2016.

Trening za zaposlene Vojvođanske Banke

Praktična primena na studijama slučaja je trening koji je baziran na sagledavanju aktuelnih kreditnih aplikacija i tekućih dilema zaposlenih. To znači da su učesnici, zaposleni Vojvođanske banke, stekli znanja kroz samu primenu i razvili potrebne veštine radeći na aktuelnim poslovima i na taj način direktno uticali na trenutne radne obaveze. Zaposleni su učili na realnim slučajevima i sticali praktično iskustvo rešavajući različite izazovne situacije na koje su nailazili tokom radnog dana. Rad je bio zasnovan na analizi realnih situacija iz radnog okruženja i praktičnoj primeni. Benefit za Banku jeste to što je obuka potpuno bila prilagođena potrebama određenog radnog mesta kao i specifičnoj radnoj kulturi Vojvođanske banke. 

Komentari nekih od učesnika na pitanje Da li je seminar ispunio Vaša očekivanja?

 • Tema seminara sa analizom slučajeva ukazala je na potencijalno nove aspekte sagledavanja tržišnih potencijala SME tržišta u smislu adekvatnijeg definisanja i pozicioniranja banke na tržištu.
 • S obzirom da se radi o materiji u svakodnevnom poslovanju maksimalno sam zadovoljan edukacijom koja će mi doprineti još boljem razumevanju i unapređenju materije tj.znanja
 • Učenje kroz praktične primere
 • Veoma interesantna tema i način obrade 

Komentari nekih od učesnika na pitanje: Koji je po Vašem mišljenju najveći kvalitet ovog seminara? 

 • Case study
 • Analiza na konkretnim slučajevima tj. praktična edukacija
 • Bolje razumevanje klijentovih potreba za finansiranjem i adekvatnim učešćem banke sa odgovarajućom strukturom transakcije
 • Aktivan pristup učesnika prilikom obrade case study-ja
 • Primeri iz prakse značajno doprinose razumevanju teme, kao i razmena mišljenja
 • Detaljna kalkulacija potreba za trajnim obrtnim sredstvima
 • Vrlo kvalitetan nivo prezentacije i na jednostavan način objašnjena problematika
 • Ovo je nadogradnja prethodnih obuka i upravo je ponavljanje doprinelo mnogo lakšem i jasnijem razumevanju. 
Pogledajte sve vesti
Povratak na vrh stranice