Close

Una Sikimić

Direktor Odeljenja analize kreditnog rizika pravnih lica, Komercijalna banka a.d. Beograd

Una Vukoje ima zvanje magistra nauka bankarskog i finansijskog menadžmenta. Njene glavne oblasti stručnosti su procena kreditnog rizika privrednih subjekata i razvoj metodologija za procenu kreditnog rizika. Od 2007. godine, zaposlena je u Komercijalnoj banci a.d. Beograd, na poziciji direktora Odeljenja analize kreditnog rizika pravnih lica. Član je Nadzornog odbora Komercijalne banke a.d. Banja Luka, prethodno član Odbora za reviziju Komercijalne banke a.d. Budva. Petogodišnje akademsko radno iskustvo stekla je kao asistent na predmetima Bankarstvo i Međunarodne poslovne finansije, za redovne studente, english devision i zaposlene studente na Fakultetu za menadţment Alfa univerziteta i kao gostujući predavač na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Angažovana je kao interni predavač za bankarsku grupu, a uzela je učešće i u domaćim i međunarodnim obukama i skupovima u domenu kreiranja poslovne strategije preduzeća, analize poslovanja preduzeća, procene i upravljanja kreditnim rizikom i dr.

Povratak na vrh stranice