Close

Upravljanje finansijama za mala i srednja preduzeća

O programu

Upravljanje finansijama za mala i srednja preduzeća predstavlja sveobuhvatan multidisciplinarni program, dizajniran sa ciljem da se na jednom mestu objedine i sistematizuju znanja i alati potrebni za uspešno upravljanje finansijama. Osnovna ideja programa je da se finansije preduzeća stave u jedan širi kontekst, kontekst upravljanja celokupnim biznisom, i da se pokaže kako finansijski pokazatelji mogu postati važan saradnik u uspešnom vođenju biznisa. Takođe, ovaj program se bavi problematikom dostupnosti i stvarnog korišćenja finansijskih proizvoda i usluga kroz povećanje transparentnosti i komunikacije između finansijskog sektora (banke) i malih i srednjih preduzeća.

Program u sebi inkorporira dve dimezije sagledavanja finansijskog menadžmenta: prva, koja obuhvata različita znanja i kompetence kako bi se odgovorno i celovito pristupilo zahtevima poslovanja (poslovni model, računovodstvo, kontroling, korporativne finansije); druga, koja predstavlja cilj kome se teži u poslovanju - iskazan kroz tri glavna pokazatelja: Prihod, ROA i ROE, i njihove podciljeve i zadatke: profitabilnost, likvidnost, stabilnost, efikasnost.

Program edukacije Upravljanje finansijama za mala i srednja preduzeća namenjen je vlasnicima, menadžerima, kao i svim onim zaposlenima koji su uključeni u proces donošenja finansijskih i strateških odluka. Takođe, namenjen je i zaposlenima u bankarstvu jer su upravo ova znanja osnova dobrog i kvalitetnog odnosa privrede i banaka.

Program karakteriše veliki broj živih primera i iskustava iz prakse, kao i veliki broj alata i praktičnih saveta, čija je primena izuzetno jednostavna i laka za usvajanje.

 

Sadržaj programa

 • Modul 1 - Poslovni model
 • Modul 2 - Uvod u finansijski menadžment
 • Modul 3 - Finansijsko računovodstvo
 • Modul 4 - Kontroling
 • Modul 5 - Korporativne finansije

 

Sadržaj modula

 • MODUL 1 – POSLOVNI MODEL
  • Elementi poslovnog modela
  • Biznis model u biznis modelu
  • Isti biznis kroz različite biznis modele
  • Value proposition canvas
  • Dinamički aspekt poslovnog modela
  • Biznis model i/ili Finansijski model
  • Korporativno upravljanje

 

 • MODUL 2 – UVOD U FINANSIJSKI MENADŽMENT
  • Šta to znači upravljati finansijama?
  • Osnovni finansijski izveštaji i njihova analiza
  • Održivost finansijskog modela 

 

 • MODUL 3 – FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO
  • Regulatorni okvir u RS
  • MSFI
  • MSFI za MSP
  • Pravilnik za mikro i druga pravna lica
  • Finansijski izveštaji
  • Vrednovanje elemenata finansijskih izveštaja
  • Sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja
  • Interni sistem procedura i pravilnika
  • Interna organizacija i proces
  • Porezi i poreski sistem u RS

 

 • MODUL 4 – KONTROLING
  • Profitabilnost preduzeća iz ugla upravljačkog računovodstva
  • Kontribucioni rezultat
  • Profitni centri i njihova profitabilnost
  • Analiza prelomne tačke
  • Računovodstvo odlučivanja i relevantni troškovi
  • Osnove budžetiranja

 

 • MODUL 5 – KORPORATIVNE FINANSIJE
  • Upravljanje obrtnim kapitalom
  • Planiranje i analiza investicija
  • Upravljanje kreditnim rizikom
  • Strukturiranje finansijskog duga
  • Projekcije novčanih tokova
  • Procena vrednosti kompanije

 

Metodologija

Osnovni metodološki principi
Ono što izdvaja naše trening programe, kako u odnosu na otvorene treninge tako i u odnosu na konkurenciju, je što teorijska znanja i modele primenjujemo na konkretnim slučajevima i primerima iz poslovne prakse. Kombinacija različitih interaktivnih metoda pokazala se kao put za najbrže usvajanje znanja i iskustava.

 

Metodologija koju ćemo koristiti za in house obuku:

1. Interaktivno predavanje i diskusija – Ovaj metod baziran na prezentovanju radnog materijala i aktivnoj komunikaciji između učesnika i predavača. Predavač kroz svoje iskustvo donosi nove tehnike a koje su usmerene na postizanje produktivnosti i efikasnosti. Prezentacija se izvodi uz konstantnu interaktivnost koja je jedan od osnovnih uslova za adekvatnu obuku. Učesnici imaju na raspolaganju veliki broj realnih poslovnih situacija kroz koje se problematika i ponuđena rešenja najbolje razumeju i pamte.

2. Pitanja i odgovori o konkretnim poslovnim situacijama – Učesnici imaju priliku da izlože svoje nedoumice i pitanja koja se u zajedničkom radu i simulaciji problematične situacije analiziraju. Zauzimanjem druge uloge odnosno poistovećivanjem sa drugim osobama, učesnicima se pruža prilika da situacije sagledaju iz drugog ugla, da ih bolje razumeju i samim tim budu spremni da ponude nova konstruktivna rešenja.

3. Primeri iz prakse – Rad se zasniva na učenju kroz različite primere iz prakse u kojima se dolazi do rešenja slučajeva. Ovaj metod obezbeđuje naprednu primenu znanja kroz konkretne primere iz radnog okruženja. Od učesnika se očekuje aktivan i dinamičan rad, trener ima ulogu facilitatora, a sve sa ciljem da učesnicima omogućimo praktičnu primenu znanja i veština

4. Diskusija i brainstorming – Kroz diskusiju i brainstorming želimo da postignemo najbržu integraciju teorije i prakse jer je mnogo lakše razumeti i primeniti koncepte kada se o njima konstruktivno diskutuje. U otvorenoj diskusiji, često se dešava da se rode nove ideje oko mogućnosti unapređenja određenih situacija što predstavlja dodatnu vrednost za instituciju a zaposleni stiču utisak da su unapredili poslovanje što pozitivno utiče na motivaciju.

5. Vežbe – Praktična upotreba i uvežbavanje određenih tehnika povećava upotrebnu vrednost treninga, pa je ovo tehnika koja se u velikoj meri koristi u toku treninga.

 

Kome je namenjen program?

 • Vlasnicima preduzeća
 • Finansijskim direktorima
 • Menadžerima malih i srednjih preduzeća
 • Zaposlenima u bankarskom sektoru

 

Reference programa

U periodu od decembra 2015. godine do februara 2016. godine organizovali smo ovaj program edukacije za 20 učesnika - vlasnika i finansijskih direktora, koji su u navedenom periodu završili program Upravljanje finansijama za mala i srednja preduzeća. Program je od strane učesnika ocenjen kao izuzetno koristan i uspešan, a uspeh potvrđuje i činjenica da u 2016. godini nastavljamo saradnju u domenu edukacije.

U septembru 2016. godine započeli smo šestodnevni program Upravljanje finansijama za mala i srednja preduzeća za predstavnike kompanija iz Čačka. Program je održan u Regionalnom Centru Čačak.

U Februaru 2017. godine program je realizovan i u Beogradu, gde su učesnici bili kako iz privrede tako i iz bankarskog sektora. Praksa je pokazala da objedinjeno prisustvo različitih segmenata (učesnici iz privredi i učesnici iz banaka) stvara dodatnu vrednost samog treninga.

Povratak na vrh stranice