Close

Valor Konsalting

U srcu naše strategije je posvećenost da svojim klijentima uvek nudimo pravu kombinaciju znanja, inovativnog razmišljanja i jednostavnosti u pristupu. Naš visokomotivisan tim ima celovita i funkcionalna rešenja za vaše poslovne izazove. Dozvolite da vaš uspeh postane naš prioritet.

Valor Finance

U okviru Valor Finance integrišemo razvoj poslovnog modela, finansijsko planiranje i Risk menadžment u jedinstvenu, funkcionalnu celinu. Na taj način našim klijentima omogućavamo da predvide poslovne izazove i adekvatno upravljaju istim, kako kroz operativne kratkoročne zadatke, tako i kroz dugoročne strateške inicijative.

Valor Finance usluga

Kontinuirano finansijsko savetovanje

Kroz Kontinuirano finansijsko savetovanje, naši klijenti dobijaju:

 • Praktične savete za poboljšanje likvidnosti, kroz efikasniju naplatu potraživanja, optimizaciju nivoa zaliha i racionalnije upravljanje izvorima finansiranja
 • Definisanje finansijskog plana kroz projektovanje izveštaja o novčanim tokovima
 • Uspostavljanje sistema i procedura za praćenje poslovanja i izveštavanje
 • Kontinuirano praćenje finansijskih pokazatelja za interne i eksterne potrebe

Preuzmite PDF

Valor Finance usluga

Kreditno savetovanje i finansijski monitoring

Kroz Kreditno savetovanje i finansijski monitoring naši klijenti dobijaju:

 • Adekvatnu kreditnu strukturu prilagođenu poslovnom modelu
 • Efikasnu i jasnu komunikaciju sa bankom
 • Dugoročnu optimizaciju troškova finansiranja
 • Precizno definisanje i kontinuirano praćenje finansijskih uslova postavljenih od strane banke
 • Aktivnu savetodavnu podršku u cilju ispunjenja uslova definisanih od strane banke

Preuzmite PDF

Valor Finance usluga

Pronalaženje dodatnog kapitala

Kroz uslugu Pronalaženja dodatnog kapitala, naši klijenti dobijaju:

 • Adekvatan nivo dodatnih sredstva za rast i razvoj poslovanja
 • Bolju i stabilniju finansijsku strukturu
 • Veći kreditni potencijal
 • Povećan prinos na uložena sredstva

Preuzmite PDF

Valor Finance usluga

Uvođenje i razvoj Risk menadžmenta

Kroz uslugu Uvođenje i razvoj Risk menadžmenta, naši klijenti dobijaju:

 • Mehanizam za upravljanje rizicima u svom poslovanju (identifikacija, evaluacija, kvantifikacija, kontrola i praćenje)
 • Sisteme za upravljanje rizicima svojih partnera (definisanje limita, instrumenata obezbeđenja, rokova)
 • Optimizaciju strukture kupaca i dobavljača
 • Uvid u potrebe za usklađivanjem cena svojih proizvoda u skladu sa preuzetim rizicima
 • Praćenje rizika poslovanja na nivou cele firme

Preuzmite PDF

Valor Finance usluga

Kreditno savetovanje u oblasti nekretnina

Kroz uslugu kreditnog savetovanja u oblasti nekretnina akcenat stavljamo na:

 • (pr)ocenu dosadašnjih i budućih ulaganja
 • (pr)ocenu tržišne opravdanosti projekta
 • identifikaciju i racionalizaciju rizika projekta
 • adekvatnu kreditnu strukturu
 • efikasnu i jasnu komunikaciju sa bankom

Preuzmite PDF

Valor Legal

Valor Legal organizuje za klijente Valor Grupe pružanje pravnih usluga radi stvaranja uslova za što bolju pravnu sigurnost u poslovanju. Pravni rizik može značajno da utiče ne samo na efikasno i profitabilno poslovanje, već i na sam kontinuitet poslovanja. Prepoznavanje pravnih rizika i upravljanje njima bitno je za uspešno i sigurno poslovanje.

Valor Tax

U savremenom poslovnom okruženju porez dolazi do izražaja u svakom aspektu poslovanja. Česte promene propisa u domenu poreza uslovljavaju stalna usaglašavanja internih procesa sa fiskalnim sistemima, a time indirektno utiču na izbor poslovnog modela. Naš krajnji cilj je optimizacija vašeg poreskog statusa, u smislu iskorišćavanja postojećih i/ili novonastalih mogućnosti, kao i minimizacija rizika. Time se postiže ispunjavanje ciljeva korporativnog upravljanja i čuva visok stepen troškovne i vremenske efikasnosti prilikom ispunjavanja regulatornih zahteva.

Valor Creative

Valor Creative je specijalizovan za strateški marketing, razvoj brendova, komunikacione i brend strategije. Razlikujemo se po izuzetno visokoj posvećenosti grafičkom i digitalnom dizajnu. Posebnu pažnju posvećujemo jedinstvenim i inovativnim rešenjima za potrebe svojih klijenata u sledećim segmentima:

 • Izrada brend i marketing strategije
 • Brend pozicioniranje i diferencijatori brenda
 • Izrada vizuelnog identiteta
 • Izrada knjige standarda - kreativni i grafički standardi primene brend strategije

O Valor Group

Valor Group je postavljen na načelima odgovornog i posvećenog poslovanja, sa ciljem da svojim klijentima obezbedi ozbiljnu, pouzdanu i kontinuiranu uslugu.

Valor Group predstavlja inovativni poslovni model koji integriše edukaciju, savetodavnu podršku i razvoj kroz upravljanje investicijama. Takav model danas, uvažavajući principe diskrecije naših klijenata, funkcioniše kroz tri stuba:

 • Edukacija: Valor Akademija
 • Savetovanje: Valor Finance, Valor Legal, Valor Tax i Valor Creative
 • Upravljanje investicijama: Valor Invest

Danas, Valor Group je prisutan u nekoliko zemalja u regionu, sa snažnom tendencijom daljeg širenja i razvoja.

Valor Group je deo švajcarske konsultantske kuće, Veco Group iz Lugana (vecogroup.ch). Svojom međunarodnom referencom i tradicijom dugom 40 godina, Veco čini važan temelj kvaliteta i pouzdanosti usluga koje su dizajnirane u skladu sa klijentovim potrebama.

O Valor Akademiji

Pružamo usluge profesionalne edukacije iz oblasti korporativnih finansija i bankarstva.

Naš cilj je da stalnim inoviranjem i unapređenjem usluga uspešno odgovorimo potrebama naših klijenata za novim znanjima i veštinama, gradeći dugoročnu i partnersku saradnju.

Naši klijenti su brojne finansijske kompanije, institucije i preduzeća iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore.

Program Valor Akademije se sastoji od širokog spektra najaktuelnijih tema iz različitih oblasti finansija i bankarstva i karakteriše ga visok stepen interaktivnosti i spoj teorijskih osnova i praktičnih primera kroz analizu konkretnih studija slučaja.

 

O Valor Konsaltingu

Valor Konsalting je deo Valor Group koji ima osnovni cilj da korporativnim klijentima omogući kvalitetnu i celovitu savetodavnu podršku.

Osnovna načela Valor Konsaltinga su ozbiljna, posvećena i jasna usluga za naše klijente. Valor svoju poziciju pronalazi u domenu kvaliteta i posvećenog pristupa svojim klijentima.

Glavni segmenti savetodavne podrške su u okviru Finansija, Pravnog savetovanja, Poreskog savetovanja i Marketinga. Na taj način Valor integriše sve ključne segmente poslovanja kako bi bio u mogućnosti da jasno odredi prioritet kritičnih tačaka za opstanak i razvoj preduzeća.

Ekspertski tim čine ljudi iz bankarskog sektora i privrede sa višegodišnjim iskustvom, kako u institucionalnom svetu, tako i u okviru malih preduzetničkih firmi. Takvo iskustvo omogućava da u potpunosti prilagodimo svoju uslugu potrebama naših klijenata.

O Valor Investu

Valor Invest se bavi razvojem i upravljanjem investicionim pool-om za potrebe naših klijenata.

Uvažavajući načela profesionalnog upravljanja i vođenja portfolia, Valor Invest investitorima omogućava adekvatan odnos prinosa i rizika.

Sa referencom i znanjima iz oblasti Upravljanja rizikom i Portfolio upravljanja, Valor Invest je kompetentan partner za kreiranje i vođenje investicija, kako u zemlji tako i u regionu.

Kontaktirajte nas

AdresaMaglajska 24, 11000 Beograd, Srbija Telefon+381 11 3282 080
Povratak na vrh stranice