Close

Vanja Đurica

Šef Odeljenja za upravljane operativnim rizikom i ostalim specifičnim rizicima
Erste Bank Srbija

Izazov.

Rastući broj regulatornih zahteva, česte izmene procesa i sistema, mnogobrojne eksternalizacije aktivnosti, kritični procesi, sofisticirani alati procene rizika, kompleksne metodologije, sve obimnija izveštavanja, komunikacija na svim nivoima i u svim pravcima, zahtevna odlučivanja, (ne)raspoloživi resursi… Svi ovi izazovi neminovno vode multidisciplinarnom pristupu u upravljanju operativnim rizikom. Očekuje se razumevanje i rešavanje svih kategorija operativnog rizika što neizostavno zahteva skoro ekspertski nivo znanja u svim segmentima poslovanja. Jer operativni rizik zadire svuda. Zaista izazov.

Međutim, ništa neizvodljivo. Zašto komplikovati? Princip proporcionalnosti, jednostavna rešenja zasnovana na proceni rizika, jasna pravila odgovornosti i pre svega edukacija svih učesnika. Viši nivo svesti o rizicima najviše doprinosi uređenom procesu upravljanja i rezultira lakšom i efikasnom komunikacijom koja je osnov svega. Jednostavno, jer imamo sve potrebno za dostizanje cilja. 

Biografija

Vanja Đurica je diplomirala 1999. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici Univerziteta  u Novom Sadu. Postdiplomske studije iz oblasti Bankarstvo i investicije, završila je 2001. na “European School of Economics“ u Italiji.

Više od 10 godina radi u bankarstvu u oblasti upravljanja rizicima. Prva radna iskustva stiče na pozicijama upravljanja kreditnim rizikom. Sa pozicije rukovodioca Odeljenja za upravljanje investicionim plasmanima prelazi u Direkciju loših plasmana gde upravlja portfoliom “loše” aktive Banke nešto više od dve godine. Od 2009. godine bavi se poslovima upravljanja operativnim rizikom, informacionom bezbednosti i kontinuitetom poslovanja. Poziciju rukovodioca Odeljenja za upravljanje operativnim rizikom i ostalim specifičnim rizicima na kojoj se nalazi i danas vrši od 2011. godine.

Povratak na vrh stranice