Close

Važnost adekvatne procene potencijala zaposlenih u cilju maksimiziranja učinka tima

"Ono što je u poslovnom svetu danas potrebno kako bismo efektivno, efikasno i produktivno radili jeste širok spektar veština i znanja, koji se svakim danom povećava i usložnjava. Najvažniji trenutak u jednoj obuci, po mom mišljenju, jeste onaj kada učesnik osvesti da nešto što uči može da primeni u raznim oblastima svog života i rada, i kada to zaista i uradi.

Svest o mogućnosti primene onoga što smo naučili, videli, čuli, je onaj motivacioni faktor koji svi u sebi treba da pronađemo kako bismo oko sebe stvorili harmoničnu, svrsishodnu, činodejstvenu, dobru i ispravnu platformu, koja nas same, naše okruženje i tim u kom radimo vodi ka uspehu". 

Marijana Tošev
Valor Akademija

Opis seminara

Obuka učesnicima pruža mogućnost uvida u značaj tačne procene ljudskih resursa u timu kao i faktora koji utiču na procenu. Kroz razmatranje uloge motivaciie i znanja, kao i karakteristika ličnosti rukovodioca i zaposlenih otvoriće se prostor za sagledavanje uzroka određene dinamike u timu i uloge rukovodioca u tome, kao i mogućnosti promene te dinamike pravovremenim i adekvatnim reakcijama rukovodioca u cilju maksimalizovanja učinka tima.

Sadržaj obuke

  • Modul 1 – Uloge rukovodioca iz perspektive zaposlenog i perspektive rukovodioca.
  • Modul 2 – Objektivnost i subjektivnost procene
  • Modul 3 – Kako sa zaposlenima komunicirati ciljeve a da oni budu jasni
  • Modul 4 – Uloga prilagodjene komunikacije u delegiranju zadataka
  • Modul 5 – Koja su merila uspesnosti tima
  • Modul 6 – Koliko procena ucinka zaposlenih zaista daje realnu sliku o zaposlenima

Kome je seminar namenjen

Seminar je namenjen rukovodiocima svih nivoa kao i zaposlenima koji su zainteresovani za razvoj u oblasti procene učinka i dinamike svih faktora koji utiču na procenu.

Detalji o obuci

Adresa: Kneza Mihaila 9, Beograd

Trajanje treninga 09:00 - 16:00

 

Povratak na vrh stranice