Close

Vedrana Bogdanović

CRO
Crédit Agricole Srbija

Na zidu moje kancelarije stoji jedan od najpoznatijih citata Warren Buffett-a: “Risk comes from not knowing what you’re doing”. Iako je to njegov savet investitorima, ujedno je i vrlo dragocena opomena, kako za zaposlene u bankarskom sektoru koji se bave akvizicijom klijenata i procenom rizika, tako i za zaposlene u privredi.

Svi aspekti rizika koji proizilaze iz finansijskog stanja, biznis modela, tržišne pozicije, vrste obezbeđenja ili kvaliteta menadžmenta  su dobili na značaju sa početkom krize jer su se tada banke na našem tržištu prvi put susrele sa ozbiljnim nivoom problematičnih kredita, a privreda sa krizom likvidnosti, padom tržišta i otežanim kreditnim procesom za nove kredite.

Nakon prvih analiza, postalo je jasno da je finansijski sektor neretko neselektivno ulazio u kreditne aranžmane, bez odgovarajućeg razumevanja realne finansijske snage i pratećih kvalitativnih informacija vezanih za poslovanje jedne firme. U skladu s tim, uskoro se pokazalo, i da je procenat problematičnih kredita značajno veći u finansijskim insitucijama koje su ulazile u kreditne transakcije u kojima neki od bitnih aspekata poslovanja nije bio razjašnjen, kao i u onima koje su malo ili nimalo ulagale u edukaciju svojih zaposlenih u rizicima, finansijskoj analizi i prodaji.

Na strani privrede, najveći procenat problematičnih kredita se odnosi na kompanije sa skromnim znanjem iz oblasti finansija, koje nisu prepoznale svoje prave kreditne potrebe, što se završilo neodgovarajućim kreditnim aranžmanima ili lošim investicionim odlukama.

Ukratko, ako ne razumemo bilo šta vezano za kreditni zahtev, čak i nakon detaljne analize, ne treba da ulazimo u takav aranžman jer je bez pravog razumevanja poslovanja klijenta, odobrenje kredita sličnije igri na sreću nego podsticajnoj i odgovornoj kreditorskoj ulozi, koja je suština bankarstva.

Biografija

Vedrana Bogdanović je diplomirala 2002. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a zatim završila postdiplomske studije iz ekonomije i ekonometrije na Monash University, Melbourne, Australia.

Preko 10 godina je u bankarstvu, a od toga 7 godina vodi timove zadužene za procenu kreditnog rizika. Radila je u Raiffeisen Lizingu i Raiffisen Banci 7 godina, a sada je zaposlena u Credit Agricole Banci, na poziciji CRO-a.

Povratak na vrh stranice