Close

Vladimir Čolić

Bankarski ekspert

Vladimir Čolić je magistrirao poslovnu administraciju (MBA) na Rochester Institute of Technology, NY, USA (2002); diplomirao i magistrirao na Fakultetu tehničkih nauka (2006,2009) iz oblasti robotika i automatizacija, investicije, a diplomirao je i pravo na Pravnom fakultetu u Novom Sadu (2000). Aktivan je u srpskom i regionalnom bankarskom sektoru od 2002. godine. U svojoj bankarskoj karijeri radio je u Merill Lynch, Societe Generale i Piraeus Bank. Do skora je obavljao funkciju Chief Risk Officer u Vojvođanskoj banci (NBG Grupa). Tokom svoje karijere radio je u privatnom bankarstvu (Private Banking), komercijalnom bankarstvu i rizicima. Aktivno učestvovao u aktivnostima vezanim za M&A i integraciju banaka u regionu za Societe Generale Grupu u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Makedoniji. Aktivno se bavi akademskim radom i predaje Finansijski menadžment na međunarodnoj MBA školi IIMEURO. Sa grupom autora učestvovao na redakciji knjige Fundamentals of Financial Management (Wachowicz, Van Horne). Akademsko i profesionalne oblasti interesovanja su rizici, upravljanje rizicima na tranzicionim tržištima, valuacija i M&A, kao i primena statističkih metoda i veštačkih neuronskih mreža u rizicima.

Povratak na vrh stranice