Close

Vladimir Dobrić

Vlasnik advokatske kancelarije „Dobrić“

Statistika pokazuje da ni 10% restrukturiranja ne postignu uspešnu implementaciju - u smislu da su u roku predviđenim planom doveli do onog procentualnog namirenja koji je planom predviđen. Imajući to u vidu banka treba dobro da razmisli o odluci da li želi restrukturiranje ili prinudnu naplatu (uključujući i stečaj) dužnika.

Čest je slučaj da je pozicija poverioca lošija u slučaju kada je plan izglasan, a potom zbog nesprovođenja, plan padne i dužnik ode u stečaj. Ako se već glasa za plan, potrebno je da se poboljša pozicija poverioca (tehnike reprograma, kontrole i naplate). Skoro da ne postoji slučaj da je banka predlagač plana, a ipak je najčešće u pasivnom položaju da samo glasa (ili bude nadglasana) o planu koji drugi predlaže. Veoma je važno da se u ovakvim situacijama razmisli o drugim opcijama kao što su prednosti sindiciranog načina naplate potraživanja, kako kroz plan, tako i u postupku prinudne naplate.

Svaka banka se pre odluke o restrukturiranju nalazi pred odlukom da li da plasman (kredit) proglasi dospelim pre ugovorenog roka dospeća. Ovo može da bude veoma osetljivo pitanje kako za banku tako i za dužnika. U praksi se u pojedinim slučajevima proglašavaju dospelim i oni krediti za koje ne postoji zakonski osnov, što može da bude razlog za podnošenje tužbe protiv banke, tako da banka dobija status ne samo poverioca već i dužnika.

Ovo su samo neka od pitanja kojima se već dugi niz godina bavim u svojoj praksi i za koja sam siguran da je potrebno naći adekvatnija rešenja i odgovore.

Biografija

Vladimir Dobrić je diplomirao 1982. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Tokom svoje karijere usavršavao se uoblasti bankarstva, poreskog prava, privrednog prava, posebno meničnog prava, stranih ulaganja, stečaja, privatizacije i dr. Ima bogato iskustvo rada u privredi, bankarstvu, spoljnoj trovini. Vlasnik je advokatske kancelarije „Dobrić“.

Povratak na vrh stranice