Close

Vladimir Mirković

Market Risk Senior Officer
Sberbank Srbija

Rad u bankama u Sektoru za upravljanje rizicima mi je značajno pomogao da svoje analitičke sposobnosti razvijem kao i da se u celini upoznam sa načinom funkcionisanja banke. Banke kao deo finansijskog sektora, istina onaj najveći i uglavnom najvažniji, su istovremeno odraz stabilnosti i celokupnog privrednog sistema jer je poznavanje relacije između privrede i njenog funkcionisanja sa jedne strane i bankarskog sistema sa druge strane osnova uspešnog vođenja ekonomije svake države.

U uslovima pada moralnih i društvenih vrednosti, teške ekonomske situacije i niskog životnog standarda nema mnogo mesta optimističnim prognozama za koje možemo reći da su realno zasnovane. No, to ne znači da zajedničkom svesnom akcijom svih relevantnih faktora u Srbiji ne možemo stvari pokrenuti sa „mrtve tačke“. Naprotiv, ono u čemu nikada nismo oskudevali kao nacija jeste znanje i kompetentnost, koji nam uz dozu upornosti i napornog rada, mogu doneti uspeh na svim poljima – kako ličnom tako i društvenom.

Biografija

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2004. godine. Zvanje magistra ekonomskih nauka stekao je odbranivši tezu Analiza upravljanja tržišnim rizicima u bankarskom sektoru Srbije.

Profesionalnu karijeru započeo na poslovima finansijskog analitičara u brokersko-dilerskim društvima Sinteza Invest Group i First Global Brokers. U bankarski sektor prelazi od 2007. godine gde radi i danas. U Eurobank a.d. radio je na poslovima ocene kreditnog rizika pravnih lica i u Odeljenju tržišnih rizika. Trenutno je zaposlen u Sberbank a.d. Beograd kao viši stručni saradnik u Odeljenju za tržišne i operativne rizike.

Bavi se naučno-istraživačkim radom, redovno učestvuje na domaćim i internacionalnim konferencijama sa ekonomskom tematikom. Član je Društva Ekonomista Beograda.

Povratak na vrh stranice