Close

Vladimir Petrović

Direktor Službe za podršku mreži
Banca Intesa Beograd

“Za menadžere nije najbitnije kako se stvari odvijaju kada su prisutni, već kako se odvijaju kada nisu prisutni”.

Ekspozitura je banka u malom. Često je broj zaposlenih u ekspozituri oko deset, a profit koji se ostvaruje je u ravni  profita srednjih preduzeća.

Danas, biti uspešan Branch Manager podrazumeva poznavanje različitih veština upakovanih u svojevrsnu matricu, punu isprepletanih međuzavisnosti i uslovljenosti.

Rizici kojima je izložena ekspozitura vrebaju sa svih strana: rizična manipulacija novcem, nezadovoljni i nesavesni klijenti, neadekvatna organizacija rada, prigovori, reklamacije, aplikativni problemi, zakonske prepreke, pravničke klauzule, rokovi, bezbednosni rizici.

Kontrolni mehanizmi i sistem neprestanog monitorniga predstavljaju veliki oslonac u funkcionisanju ekspoziture: blagajnički maksimum, osigurane sume, najave isplata, saključarstvo, evidencija pečata, sporadične nenajavljene kontrole, praćenje presečnih izveštaja o ostvarenju rezultata, dodela i redukcija ovlašćenja.

Ograničavajući faktori se moraju minimizirati i adekvatno uklapati u ukupni sistem poslovanja: nedovoljan broj zaposlenih, nedovoljno iskustvo i obučenost zaposlenih, neadekvatni uslovi rada, lokacija na kojoj se ekspozitura nalazi u odnosu nakonkurentske ekspoziture, kao i tehnička ograničenja.

Svest o svemu gorenavedenom i sposobnost da sve to uspešno uklopi u produktivan i efikasan sistem sposoban da ispuni sve zadate ciljeve, Branch Manager-a čini uspešnim.

Biografija

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Bankarstvom u Retail sektoru se bavi od 2002. godine. Karijeru je započeo u Delta banci da bi je nastavio u Banca Intesi. Na rukovodećim pozicijama je više od 8 godina a trenutno je direktor Službe za podršku mreži u Banca Intesi.

Povratak na vrh stranice