Close

Vladimir Tofoski

Direktor sektora finansija i računovodstva, ALPHA Bank Beograd

Vladimir Tofoski, PRM je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i završio je Professional Risk Manager Certificate Program u organizaciji PRMIA. Od 2011. godine radi u Alpha bank Srbija ad na poziciji direktora Službe za nadzor nad bankarskim poslovanjem, a od 2014. godine je v.d. direktora Odeljenja finansija i računovodstva. Deo poslova za koje je zadužen se odnose na upravljanje kapitalom i izveštavanje Narodne banke Srbije u vezi sa: klasifikacijom bilansne aktive i vanbilansnih stavki, rizikom ponderisanom aktivom, kapitalom banke, adekvatnošću kapitala i drugim regulatornim pokazateljima. Pre trenutnog zaposlenja je radio u firmi Citadel Financial Advisory na poslovima privatizacije i finansijskog savetovanja, kao i 7 godina u Narodnoj banci Srbije na poslovima neposredne kontrole banaka. Takođe, bio je član Radne grupe za uvođenje Bazel II standarda u NBS. Član je odbora za upravljanje rizicima pri Udruženju banaka Srbije. 

Povratak na vrh stranice