Close

Završni račun za privatni sektor

Dostavljanje finansijskih izveštaja počev od 2014. godine je krenulo elektronskim putem. Sa jedne strane je bio cilj da se smanji administracija kod korisnika ali sa druge strane smo dočekali nespremno elektronsko poslovanje. Razlog za to je što je nedovoljno razvijena informatička infrastruktura u celoj zemlji a sa druge strane što korisnici nisu bili dovoljno informatički edukovani. Zbog promena koje se se često dešavaju od suštinske je važnosti da se korisnici edukuju i na taj način dočekaju spremno završni račun.

Milica Bjelić
Valor Group

Opis seminara

U okviru seminara Završni račun za privatni sektor učesnici će se upoznati sa sledećim temama:

Vrednovanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI za MSP i Pravilnikom za mikro i druga pravna lica

 • Zakonski okvir sastavljanja i vrednovanja FI
 • Uporedni pregled tri računovodstvena okvira: razlike i sličnosti
 • Korekcija početnog stanja
 • Prva primena MSFI i MSP
 • Vrednovanje nematerijalne imovine
 • Vrednovanje nekretnina, postrojenja i oprema
 • Vrednovanje potraživanja
 • Vrednovanje obaveza

Sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja za pravna lica za 2015. godinu Agenciji za privredne registre 

 • Obveznici sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja za 2015. godinu
 • Šta se sve dostavlja Agenciji za privredne registre
 • Obim i sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja
 • Potpisivanje finansijskih izveštaja
 • Način dostavljanja finansijskih izveštaja

Kome je seminar namenjen

 • Zaposleni u računovodstveno-finansijskim službama
 • Vlasnici Agencija
 • Finansijski direktori
 • Zaposleni u službama za planiranje i analizu
 • Kontrolori
 • Revizori
 • Menadžeri koji žele da prošire znanje iz ove oblasti
 • Svi ostali zainteresovani

 Detalji o obuci

Adresa: Maglajska 24, Beograd

Trajanje treninga 09:00 - 16:00

Povratak na vrh stranice