Close

Zoran Grković

Edukator

“Od momenta kada je svetlo dana ugledala nova verzija Office alata iz 2013. godine koju danas koristi preko 300 miliona ljudi, svedoci smo stvaranja novog trenda - primena pomenutog alata u okruženju Poslovne inteligencije. Ovaj pojam sve više prožima i naše okruženje i treba da odgovori na pitanje na koji način  obraditi gomilu podataka koja je ušla u informacioni sistem i kako ih pretočiti u kvalitetnu poslovnu odluku.

Jedno od rešenja koje će sigurno promeniti poslovne procese u oblasti finansija, rizika, kontrolinga i drugih oblasti koje se bave izveštavanjem jeste Excel koji je danas upotrebljavamo skoro svi ali koristeći izuzetno mali deo funkcija koji on donosi.

S’ obzirom da sam najveći deo svog poslovnog iskustva stekao na polju rizika svestan sam koliko znači veština kojom baratamo podacimo i kojom veliki broj podataka pretvaramo u odluku. Upravo mi koji radimo analizu podataka predstavljamo neku vrstu senzora koji upozoravaju sistem na opasnosti iz okruženja i ukazuju na alternativna rešenja koja vraćaju kompaniju na pravi put. Iz tog razloga današnji alati imaju posebnu vrednost.”

Biografija

Zoran Grković je magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu iz oblasti merdžera i akvizicije. Pored toga Zoran je i licencirani broker. Učestvovao je kao deo projektnog tima na najvećim projektima NICEF-a. Paralelno sa redovnim poslom gradio je karijeru trenera predavajući operativnu upotrebu naprednih Excel alata u oblasti finansija. Konsultant je za aktivnosti uvođenja sistema Poslovne inteligencije. Radno iskustvo je sticao u Agrobanci, Raiffeisen i Piraeus banci i bio je deo projektnih timova koji su uspostavili nove modularne sisteme u oblasti rizika. Neki od najvažnijih su Modul za upravljanje kamatnim rizikom i Modul za upravljanje deviznim rizikom.

Povratak na vrh stranice